Entradas

Martxoak 24

Imagen
Guk diseinatu dugun egurrezko pieza moztu eta bertan gauzak  montatu ditugu neurriak ondo daudela zihurtatzeko. Emaitza urrengoa da:

Martxoak 22

Imagen
Egurrezko plaka frontala egin dugu bertan behar ditugun gauzak (pantaila, LED, BORNE...) jartzeko. Konprobatzen dugunean neurriak egokiak direla, diseinua 3D-en egingo dugu FreeCAD-en bitartez eta ondoren inprimatuko dugu 3D-ko inpresoran.

Martxoak 16

Imagen
Elikatze iturriaren kable gehienak ez ditugu erabiliko; beraz, behar ez ditugun 11 kableak moztu eta jaso ditugu plastiko termorretraktil batean gure montaketa prozezuan ez molestatzeko.


Ondoren, urrengo eskema jarraitu dugu kableak non konenktatu behar diren jakiteko:Eskeman ikusi dezakegun erreguladorea montatzeko, plaka baseko zati bat moztu eta bertan behar genituen elementuak jarri ditugu eztainuaren bitartez.


Erreguladorea montatzeko urrengo eskema jarraitu dugu:Martxoak 14

Imagen
LAN PLANGINTZA
JARDUERAKLANGILEAKGAINAZALA SORTU 2D ETA 3D-nXOSAGAIEN IDENTIFIKAZIOAXESTALKI PROBISIONALAREN ERAIKUNTZAXKABLEADOA (KABLEEN EBAKETAK)XAURREKONTUAKXXLED ADIERAZLEAREN PRESTAKETAXERREGULADOREAREN ERAIKUNTZAXXVOLTIMETROA ETA POTENTZIOMENTROAXxXREGLETAK ETA KABLEAK LOTUX3D GAINAZALA ELEMENTUEKIN LOTUXKORDINAKETA TEKNIKOAXBLOGA IDATZIXXXIKUSENTZUTEKO MATERIALAXxXHOBEKUNTZAKXX

Martxoak 9

Imagen
Gaur presupuestoa prestatu dugu eta horretarako beharrezko kalkuluak egin ditugu. Datuak hurrengoak dira:
Martzoak 8

Behin neurri hauek hartuta, proiektuari eta arazoa konpontzeari ekin diogu. Horretarakako egin behar diren lan guztiak banatu egin ditugu.

Mikel Arroniz arduratuko da pieza nagusiaren montaia egurrean egiten. Horretaz gain, proiektuak beharrezkoak dituen beharrezko lan praktikoak egingo ditu (neurketak, argazkiak, ebaketak, zulaketak, abar).

Mikel Bohoyo elektronikari eta plakatsoari buruzko ikerketa eta muntaketa egingo du. Horretaz gain klaseko lanean zehar blogga ahalik eta gehien idatziko du.

Azkenik Daniel Gutierrezek pieza txikieen neurketa eta piezen kostuen alderdiak jorratuko ditu.

Elikatze iturriaren kontrolak nonbaiten azalduak egon behar dira. Hori tapa batean kokatuak egongo dira lotuta. Tapa hori guk diseinatuko dugu. Horretarako bakoitzak proposamenak aurkeztuko ditu. Alabaina iturriaren ondorengo neurrietara ajustatu behar da: zabalera 14,6cm, sakonera 13,9cm eta altuera 8,30 cm.